B harfi

Baba tarafından akraba=aniato
Baba=Padro, Bao
Baca=baçio
Bacak=Luro
Bacanak=vivahatvivulo
Bacı=ahato
Badana=pinjemo
Badem=almondo
Bademcik=almondeno
Bagaj=jokalo
Baget=estako
Bağ(bahçe)=gardenego
Bağ=konekto
Bağımlı=konektema, kolika
Bağımlılık=konektemeso, kolikeso
Bağımsız=independensa, aklika
Bağırmak=Diçegi
Bağırsak=barseho
Bağış=Çarito
Bağışık=imuna
Bağışıklık sistemi=imunesa zizemo
Bağışıklık=imuneso
Bağışlamak=Çaritumi
Bağışlamamak=açritumi
Bağlaç=konektalo
Bağlamak=konektumi, teknekti
Bağlanmak=konektati, seknekti
Bağlantı yeri=kajmano, konekteho
Bağlantı=konekto
Bağlantılı=konekta
Bahamalar=bahamio
Bahane etmek=behenumi
Bahane=beheno
Bahar=antashatemo, sprango
Baharat=sunlo
Bahçe=Gardeno
Bahis=gambo
Bahreyn=Demario
Bahse girmek=gambeşi
Bahsetmek=diçaperi
Baht=fortuno
Bahtiyar=feliça
Bakan=videgoro
Bakır=Kupro, urudo
Bakış=vidego
Baki kalmak=eternemi
Baki=eterna
Bakir=verjinulo
bakire=verjino
Bakla=favo
bakliyat=faveho
Bakmak=Videgi
Bakraç=kesuko
Bakteri=Vakterio
Bal kabağı=hönaikepo
Bal şerbeti=hönaişorbato
Bal=hönaio
Balaban=pelpeno
Balalayka=paliieko
Balans=ekilibro
Balast=berlito
Balata=skarpo
Balbal=balbalo
Balçık=Limo
Baldır=kavlo
Baldıran=komaço
Baldız=vivahato
Bale=selişo
Balerin=selişuloso
Balet=selişulo
Balgam=sputumo
Balık havuzu=çetro
Balık=fişo
Balıkçı teknesi=fişortanio
Balıkçıl=sroçolo
Balina=baleno
Balistik=pelsetko, remşero
Balkı=peliko
Balkon=balçono, rumgardeno
Ballıbaba=hönaipadro
Balo=paleio
Balon=balöno, overalo
Balotaj=palitaço
Balta=Belto
Baltık=baltiçko
Balya=baleio
Balyoz=valehuso
Bambaşka=aliega
Bambu=bambuso
Bamya=okro
Ban ağacı=morolo
Banak=sulifro
Banal=banalela
Bandaj=faşatoro
Bando=baneto
Bandrol=banderolo
Bangır bangır=pankerege
Bangırdamak=pankeri
Bangladeş=banglio
Bank=benço
Banka=bankho
Banker=bankhoro
Bankerzede=bankhorbefa
Banliyö=urzuo
Banmak=şateli
Bant=bandumo
Banyo etmek=korplavehumi
Banyo=korplaveho, beto
Baobap=papapo
Bar=baruo
Baraj=baraho
Baraka=Domatso
Barbar=gahro
Barbekü=kezorumo
Bardak=Trinkilo, meşko
Barem=ereloro
Baret=konstrakapeko
Barfiks=perfiso
Barınak=Laneho
Barınmak=Lani
Barış=paxo
Bari=bare
Barikat kurmak=ankelumi
Barikat=ankelo
Barisfer=aersfero
Bariyer=ankelo
Bariz=blira
Barkod=çezseio
Barmen=barumoro
Baro=gardortaruno, advokadeho
Barometre=tibometilo
Barudi=çaşova
Barut=çaşovo
Baryum=primo
Bas=pezizo
Basamak=stelio, Lutorero
Basen=baçino
Basık=metba
Basın=tibalo
Basiret=fakkenireeso
Basiretsizlik=afkebleso
Basit=vasida
Baskın(egemen, etkisi fazla)=domina
Baskın=tibalo
Baskül=kilpesnilo
Basmak=tibi
Basmamak=atbi
Bastırılabilir=tibumatkenirea
Bastırmak=tibumi
Baston=noştavo
Basur=palo
Baş örtmek=tetsetri
Baş=Teto
Başak=bihaşo
Başarı=zegalo
Başarısızlık=azgaleso
Başarmak=Zegali
Başbakan=kivdegoro
Başka bir yerden=alinte
Başka şekilde=eltire
Başka=alia
Başkan=Kitto
Başlamak=Bejini
Başlangıca gitmek=soi
Başlangıç=bejinato
Başlanmak=bejinati, sebjini
Başlatmak=bejinumi, tebjini
Başlıca=tetae
Başlık=titolo
Baştan sağma=venonpulke
Başvurmak=adei
Başvuru=adeo
Batak=vateho
Bataklık dikeni=marşaspino, vatehspino
Bataklık=marşo, vateho
Batarya=baterio
Bateri=betireio
Batı=vesto, abreho
Batıl=kaptiia
Batırmak=garkumi
Batik=pitiço
Batmak=garki, ajgi
Batonsale=saldestako
Battal olmayan=alsa
Battal=Lasa
Battaniye=bedanio
Bavul=valijo
Bay=pao
Bayağı(sıfat)=paia
Bayağı(zarf)=paie
Bayan=paoso
Bayat=şta, afreşa
Bayatlamak=ştizi
Bayılmak=pantati
Bayındır=peantora
Bayır=fudelo
Bayi=melino
Baykuş=ovlo
Baymak=panti
Bayrak(kuruluş bayrağı)=vidalneso
Bayrak(ülke bayrağı)=Elneso
Bayram etmek=paeramumi, rekvesumi
Bayram etmemek=apaeramumi, arekvesi
Bayram=paeramo, rekveso
Bayt=baito
Baytar=paetoro
Baz=bazo
Baza=peiişo
Bazal tabaka=bazaktapeko
Bazal=bazaka
Bazalt=pesilato
Bazen=avalde, eniteme
Bazı=Eni
Bazilika=peseliko
Bazuka=pesako
Bebek=bebo
Becermek=Luli
Beç tavuğu=numelo
Bedava=ahmavala
Beddua=beatdueno
Bedel=Homvalo
Beden=korpo
Bedevi=anurano
Bedhah=jisiatso
Bedük=pituko
Begonya=beganio
Beğenmek=Peani
Behemehal=nesesere
Beherglas=şerakakvuho
Bej=behiga
Bekar=singolo
Bekaret=verjineso
Bekas=duzlo
Beklemek=Veiti
Beklememek=aveiti
Bel fıtığı=tazalputeko
Bel=tazalo
Bela=deravolo
Belagat=retoriko
Belarus=blerusio
Belçika=bersio
Belde=dubo
Belediye=Urako
Belek=piliko
Belemek=pilî
Belen=piliiono
Belge=togemonto, paporakalo
Belgi=malgo
Belgin=ezeroho
Belgit=pelketo
Belik=baliko
Belirlemek=blirumi
Belirli=blira
Belirlilik=blireso
Belirmek=bliri
Belirtik=apera
Belirtilmek=blirumati
Belirtmek=blirumi
Belit=pilato
Belize=valizio
Belki=forse
Bellek=tezkuralo
Belli=Forse
Belsoğukluğu=tazalsoheso
Bembeyaz=balankega
Bemol=pamialo
Ben olmak(geçici)=mimi, egi
Ben olmak(kalıcı)=mimar, egar
Ben olmamak(geçici)=ammi
Ben olmamak(kalıcı)=ammar
Ben(vücut lekesi)=piio
Ben=Ego, mi
Bendir=pintero
Benek=granelo, şorpo
Benim=Mia
Benin=Benio
Beniz=iomo
Benmari=pinemoro
Bent(kanun maddesi)=rulmaderiolo
Bent(su engeli)=akvankelo
Benzemek=Şiani
Benzememek=Aşiani
Benzen=penasino
Benzetmek=şianumi
Benzin=benzino
Benzol=benziolo
Beraber=bravare
Berbat=afala
Berber=sagşakoro
Berceste=biriçito
Berdel=baritoro
Berduş=pirtuzo
Bere=kuto
Bereket=vaheso
Berhudar=subena
Beri=saxe
Beriberi=piribaro
Beril=pirielo
Berilyum=Berlomo
Berkelyum=berkio
Berkimek=pirigi
Berrak=klara
Bertaraf etmek=destroiumi, atralizumi
Bertaraf olmak=atralizi, destroii
Bertaraf=destroia, atraliza
Bertmek=purdi
Beslemek=fei
Beslememek=afi
Beslenmek=feati, sefei
Besleyen kişi=feulo
Beste=kampasano
Bestelemek=kampasanumi
Beş=pento
Beşamel=böçmelo
Beşik=kredolo
Beşiz=mupento
Beşme=pihimo
Beter olmak=baiuri
Beter=baiura
Betim=suhro
Betimlemek=suhrumi
Beton=kalkestro
Bey=soro
Beyan=deklaro
Beyanat=deklaro
Beyaz balçık=arçilo
Beyaz giysili=alpata
Beyaz minibüs=klusto
Beyaz=balanka, haluva
Beyhude olmak=tvali
Beyhude=tvale
Beyin=Mentilo
Beyit=kolpo
Beyzbol=kroveroço
Bez=klodo
Bezdirmek=ekadelumi
Beze=mürigo
Bezek=orno
Bezelye=bezelo
Bezemek=ornumi
Bezmek=ekadeli
Bhutan=Butio
Bıçak=Beçilo
Bıçkın=matana
Bıdık=puldigo
Bıkmak=behi
Bıldırcın=krito
Bırakmak=Livi
Bıyık=tesio
Bızbız=pesepso
Biat=ileço
Biber=sranjo, beboro
Biblo=haigaleno
Bicik=bitesko
Biçerdöver=Beçiltovilo
Biçim(şekil)=formo
Biçmek=Beçi
Biçmemek=abçi
Bidat=vidado
Bide=pitito
Bidon=vidono
Biftek=stiko
Bihaber=anvaşero
Bijuteri=iiltradeho
Bikini=zatso
Bilakis=blegaşe, rete
Bilardo=pilireto
Bildirge=şerumalo
Bile bile=şerege
Bile=ple
Bilek=vresto
Bilemek=honi
Bilememek=ahni
Bileşmek=pelizi
Bilet=tikato
Bilezik=vrestrongo
Bilge=şerulo
Bilgi alışverişi aleti=şerilo
Bilgi=şero
Bilgiç=şerulo
Bilgilendirici olmak=Libi
Bilgisayar=Şergardilo
Bilhassa=aprime
Bilim=şero
Bilimum=umumesese
Bilinç=şerato
Bilinçli=şeratula, muşrata
Bilinmek=şerati
Bilmece=enigmo
Bilmek=Şeri
bilmukabele=askeforme
Bilye=bilo
Bin=tusano
Bina yapmak=arkumi
Bina=arko
Binaenaleyh=tsolpor
Binbaşı=kitsano
Bingi=meliiko
Binmek=rakabi
Bir cümleyi kısa bölümlere ayırmak=konşizi
Bir miktar=alikanta
Bir yaşında=enikla
Bir zamanlar=vanje
Bir=öno
Bira=bêro
Biraz önce=sane
Biraz sonra= asne
Biraz=önase
Birazdan=önaseçe
Birbirini boyamak=pinjeşi
Birçok=önvahe
Birey=jisio
Birikmek=servi, lesi
Biriktirmek=servumi
Birim=unito, önümo
Birkaç=peske
Birlikte yemek=manjeşi, fudeşi
Birlikte=-eşe, eşe
Birsürü=önfloke
Bisiklet=Biruedo
Bisküvi=bisküviço
Bit=tutlo
Bitap=esiteto
Bitaraf=atrala
Bitey=platero
Bitiş=fino
Bitki=planto
Bitkin=esarita
Bitmek=Fini
Bitter=ageia
Biye=blaiço
Biyografi=vitstoro
Biyoloji=ganaşero
Biyonik=vitinşo
Biyosfer=vitsfero
Biz ile=ninese, nino ela
Biz=Nino
Bizim=Nina
Bizmut=zemo
Bizon=bisono
Bizzat=Ege
Blastula=palaseto
Blok=blako, Labako
Blokaj=blokajo
Bloke=blokado
Blöf=bluvo
Bluz=böleso
Boa=boheho
Bobin=böbino
Boca=puluçeio
Bocalamak, boca etmek=puluçeiumi, tepluçeii
Bocur bocur=bojure
Bodrum=sotano
Bodur olmayan=akça
Bodur=kiça
Boğa güreşi yapmak=türkureşumi
Boğa güreşi=türkureşo
Boğa=Türo
Boğaz(coğrafi terim)=boeso
Boğaz=puzo
Boğazına düşkün olmak=kupedi
Boğmaca=kohalaho
Boğmak=voi, durçi
Boğmamak=avi
Boğum=nodato
Bohça=bundelo
Bohriyum=bohro
Bok=mierdo
Boks=visluo
Boksör=vislukaro
Bol bol=abunde, pelente
Bol=pelenta
Bolivya=Volio
Bomba=bombo
bombardıman=bombumo
Bombe=bemubo
Bonbon=krustlo
Boncuk=iilo, perelo
Bone=kapo
Bonfile=Lomo
Bonkör=bonkardo
Bonservis=Latogo
Bor=buhero
Borazan=korneto
Borç almak=muhtali
borç ödemek=dehotali
Borç vermek=borgumi, hotalumi, tehtali
Borç=Borgo, hotalo
Borda=pureto
Bordo=darkrufa
Bornoz=korplavehgevo
Borsa=boreso
Boru=tubo
Bosna hersek=vosnio an ersekio
Boş durmak=sesi, emptemi
Boş kalmak=sesi, emptemi
Boş yer=Empteho
Boş=Empta, sarla
Boşalmak=emptati, sarlati
Boşaltmak=emptatumi, sarlatumi
Boşamak, boşanmak=devuri
Boşuna=empte
Bot(ayakkabı)=boto
Bot(deniz aracı)=marveno
Botanik=plantşero
Botsvana=bovanio
Bovling=Liktuharivo
Boy pos=moiemo
Boy=moio
Boya=Pinjo
Boyamak=pinji
Boyar=pinjirea
Boykot=defako
Boylam=moiumo
Boynuz=karno, sio
Boyun tutulması=pönnaktöno
Boyun=Nako
Boyunca=moie
Boyunduruk=ioko
Boyut=siso
Boz=kria
Bozarmak=krii
Bozgun=kesremo
Bozkır=krigero
Bozlak=puseliga
Bozmak=kesri
Bozuk=kesro
Bozuntu=şakoropo
Böbrek=reniono
Böbürlenmek=grandi
Böcek=Insekto
Böğürmek=pavli
Böğürtlen=maravo
Bölge=distrihto
Bölmek=Dividi
Bölüm=divido
Bön=şiioka
Börek=purego
Börk=furiho
Börülce=visino
Böyle=tsoforme, bihe
Braket=perihito
Brakisefal=mualongteto
Branda=Luianso
Branş=brançko
Brezilya=vresio
Brıçka=pariço
Briç=burajo
Briket=bregato
Briyantin=irfanteno
Brokoli=perikilo
Brom=raumo
Bronşit=buranseto
Bronz=puruneço
Broş=broço
Broşür=foleto, Librenesto
Bröve=perifo
Brülör=periloro
Brüt=bruto
Bu sebeple, bu yüzden=soe
Bu=Tso
Bucak=vanto
Buçuk=pruçeko
Budak=katopalo
Budala=şiioka
Budamak=kepivi, kropi
Buğday=buhro
Buğu=nebo
Buhar=buho, gasakvo
Buhran=vohro
Buji=bugeio
Bukağı=poleko
Bukalemun=pöklemino
Buket=mazo
Bukle=rizo
Buklet=buşelto
Bukran=pagirono
Bulamaç=selero
Bulamak=nali
Bulanmak=nalati
Bulaşık makinesi=Listepekflavilo
Bulaşık yıkamak=Listepekflavi
Bulaşık=Listepeko
Bulaşmak=naleşi
Bulgaristan=Vohario
Bulgur=trigo
Bulmaca=findoço
Bulmak=Findi, gedi
Buluntu=findo, gedo
Buluş=findo, gedo
Buluşmak=findeşi
Bulut=Nubo
Bulvar=arbirehego
Bumerang=tönvenilo
Bunak=adorula
Bunalım=punelo
Bunalmak=puneli
Bunamak=adori
Bunca=tsone
Bundan böyle=abine
Bundan evvel=antake, bine
Bura=tseho
Buram buram=buramege
Burç=bureço
Burçak=borşo
Burgaç=turbulanzo
Burjuvazi=uranulo
Burkina faso=bujinasio
Burkmak=burki
Burmak=tveri
Burs=stipeto
Burun iltihabı=Denüzalo
Burun kıvırmak=denüzi
Burun=Nüzilo
Burundi=burio
Buruşmak=tvereşi
Buruşturmak=tvereşumi
Buruşuk=tvereşa
Buse=kizeno
Buşon=bukono
But=burkelo
Butafor=pedevero
Butik=Botiko
Butlan=podeno
Buton=tibalo
buyurmak=amri
Buz=hatakvo
Buzağı=bivedo
Buzdolabı=hatakvuho
Buzul=hatakvalo
Bücür=runto
Büfe=şopeno
Büğür=pukuro
Bük=büko
Büklüm=tveruma
Bükmek=tveri
Bükün=pakuno
Bülbül gibi=filomoide
Bülbül=Filomo
Bülten=bulteno
Büluğ=Puberto
Bünye=metabolismo
Büro=ofiço
Bürokrasi=Pablikedro
Bürümcek=barmeçko
Bürümcük=permujuko
Bürümek=ilumi
Bürünmek=ilumumi
Büryan=bireno
Büsbütün=anexege
Büst=busto
Büstiyer=puşatro
Bütan=butano
Bütçe=bujeto
Büten=puduno
Bütey=pitiio
Bütün olmak=entegri
Bütün=anexa, entegra
Büve=ibebo
Büyü=Bugo
Büyücü=Bugoro
Büyük bardak=kuluio
Büyük deniz kabuğu=markeprego
Büyük görünmek=arogi
Büyük görünmemek=rogi
Büyük okyanus=östmarego
Büyük=Granda, gala
Büyüklenmek=grandi, gali
Büyükleşmek=grandizi, galizi
Büyülemek=bugumi
Büyüleyici=bugumoro
Büyülü=buga, mubga
Büyümek=grandi
Büyüteç=grandumilo
Büzgü=şiro
Büzmek=şiri
Büzülmek=şirati, seşri

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s