Ç harfi

Çaba=Luo
Çabalamak=Luumi
Çabuk=kuike
Çaça=çaçoso
Çaçaron=çaçiro
Çad=Şadio
Çadır=Çadero
Çağ=asro
Çağanoz=Hüko
Çağdaş=homasra
Çağıldamak=Çaêli
Çağırılmak=kigati, sekgi
Çağırış, çağrı=kigo
Çağırmak=Kigi
Çağırtmak=Kigumi, tekgi
Çağla=çiielo
Çağlamak=gurgoli
Çağlayan=Kasakto
Çağnak=zenko
Çak=zineno
Çakal=Jaxelo
Çakaloz=zakulzo
Çakar=zunkuro
Çakı=Çakho
Çakıl=Liteno
Çakır=Jakero
Çakmak taşı=kôso
Çakmak(fiil)=çaki
Çakmak(isim)=jiko, flamumilo, fravilo
Çakmamak=açki
Çakra=ziakaro
Çakşır=jugjero
Çalakalem=çelskribilo
Çalakamçı=çelfrusto
Çalakaşık=çelgoşeko
Çalakılıç=çelklatio
Çalakürek=çeljovalo
Çalçene=jivaiza
Çaldırmak=şelumi, teşli
Çalgı=şelo
Çalı=boço
Çalık=salga
Çalım(andırma)=zikrati
Çalım(caka)=gimikro
Çalım(spor terimi)=zeimo
Çalınmak=şelati, seşli
Çalışkan=Laborema
Çalışmak=Labori
Çalıştay=Laboreho
Çalkalamak=seveli
Çalkalamamak=asveli
Çalkalanmak=sevelati, sesveli
Çalkalatmak=sevelumi, tesveli
Çalmaç=esmela
Çalmak=Şeli
Çaltı=çeluşo
Çalyaka=çelçolaro
Çam=pino
Çamaşır makinesi=Gevlavilo
Çamaşır=drasfubo
Çamur=çemoro
Çamurcuk(hayvan)=sumiro
Çamurcun(hayvan)=şumano
Çan=hriçego
Çanak=şanoko
Çandı=ezito
Çandır=zunuro
Çangal=sehengulo
Çanta=ganto
Çap=diamento
Çapa=ankaro
Çapak=freso
Çaparız=zipruso
Çapari=suproso
Çapçak=esmazo
Çapında=diamenteje
Çapkın=Lefia
Çapla=zibolo
Çapraşmak=perpi
Çapraz bölmek=dekuşi
Çapraz=çepura
Çapul=Savoio
Çaput=skadeno
Çarçur etmek=skanderumi
Çarçur=skandero
Çardak=çerdaho
Çare bulmak=kurfindi
Çare=kuro
Çaresiz=akre
Çarık=çeroho
Çark=jerko
Çarkıfelek=sariavo
Çarkıt=sarikto
Çarliston=şarlasuno
Çarmıh=udamuo
Çarpı=şelpo
Çarpık kentleşme sonucu oluşan bölge=naurizedeho
Çarpık kentleşme sonucu=naurizedo
Çarpık kentleşme=naurizo
Çarpışmak=şelpeşi
Çarpmak=Şelpi
Çarşaf=çarşhabo
Çarşamba=triratako
Çarşı=şorşo
Çaşıt=sesto
Çat pat=okaze
Çatak=kedgo
Çatal=Forko
Çatı=rovo
Çatır çatır=çatêrega
Çatırdamak=çatêri
Çatışma=jeteşo
Çatışmak=jeteşi
Çatlamak=kreki
Çatlatmak=krekumi
Çatmak=Jeti
Çavalye=kavanio
Çavdar=segalo
Çavdarmahmuzu(bitki)=çilavo
Çavela=kavanio
Çavlan=kasakto
Çavuş kuşu=hupo
Çavuş=sargono
Çay(akarsu)=kruko
Çay=teaho
Çayan=heino
Çaydanlık=teahuho
Çayır=irbeho
Çaykara=krukaro
Çaylak(acemi)=reklita
Çaylak(hayvan)=rekloto
Çebiç=sebiso
Çecik=seseko
Çeçe=tseço
Çeğmel=samiolo
Çehre=visaho
Çek cumhuriyeti=şeio
Çek valf=çivano
Çek vana=çivano
Çek=çakuo
Çekecek=çehilo
Çekici=çehada
Çekiç=çekiçho, ietilo
Çekidüzen=tatio
Çekilmek=çehati
Çekimser=çehulo
Çekince=çehato
Çekingen=çehatema, şaia
Çekinmek=çehati
Çekirdek=ero
Çekirge=çekirço
Çekmece=armariolo
Çekmek=Çehi
Çekmen=vuntezo
Çekül=gegolo
Çekyat=çehtaio
Çelebi=kalipio
Çelek=zelho
Çelen=zalhano
Çelenk=girlando
Çelgi=siialo
Çelik=Stalo
Çelim=tiro
Çelimsiz=atra
Çelişken=stereşema
Çelişmek=stereşi
Çello=kihulo
Çelme=stero
Çelmek=steri
Çelmik=silamo
Çeltek=saledio
Çeltik=selto
Çembalo=kimepelo
Çember şeklinde=rondaka
Çember=rondo
Çemçe=zemazo
Çemen=fenugreko
Çemiç=jimjo
Çemkirmek=çamki
Çemremek=simori
Çençen=jivaiza
Çene kilitlenmesi=pönçino
Çene=Çino
Çenek=tuiaro
Çenet=valvolo
Çeng=zuhango
Çengel=ganço
Çengi=jaengo
Çentik=notejo
Çentmek=noteji
Çepel=tereço
Çeper=eşpuro
Çepez=exipaso
Çepin=tsepo
Çerağ=asario
Çerçeve=telaio
Çerçi=çiraço
Çerez=kiko
Çerge=zaiiereho
Çeri=soldado
Çerkez=karkazo
Çermik=eleso
Çerviş=dalito
Çeşit=tipo
Çeşme=fontano
Çeşni=saporo
Çete=Çedo
Çetele=konteço
Çetin=afçila
Çetrefil=duvela
Çevgen=javehuno
Çevik=eçala
Çevirge=modemo
Çevirim=törno
Çevirimiçi=entörno
Çevirmek=törni
Çevirmen(tercüman)=Lingutörnoro
Çevre=deiso, törnalo
Çevren=dintorne, deise
Çevri(girdap)=texoro
Çevri(tevil)=devlo
Çeyiz=çaso
Çeyrek=kuatra
Çıban=bolaro
Çıdam=pesanso
Çıfıt(hileci)=çitoro
Çığ=iübüko
Çığa=valango
Çığır=ero
Çığlık=sakrumo
Çıkak=çego
Çıkar=pragmo
Çıkarmak=gegeri
Çıkı=gigio
Çıkıntı=çegato
Çıkış yeri=çegeho
Çıkış=çego
Çıkmak=Çegi
Çıkmaz=açgalo
Çıkrık=jekruko
Çıkrıkçın=çikirço
Çılbır=seluvo
Çıldırmak=Nedeni
Çıldırtmak=nedenumi, tendeni
Çılgın=nedena
Çıma=pidoro
Çımbar=jumboro
Çımkırmak=jumgari
Çınar=piano
Çıngar=jenkoro
Çıngıl=zinklo
Çıngırak=jinigarilo
Çıngırdamak=jinigari
Çınlak=çiineleka
Çınlamak=çini
Çıpa=ankoro
Çıplak=asuma
Çıra=açensino
Çırak=Joreho
Çırakman=zaragimento
Çıramoz=jeramuso
Çırçıl=kriko
Çırçır=jriço
Çırpmak=perçi
Çıta=Axeçelo
Çıtak=zeiako
Çıtçıt(kopça)=oşelo
Çıtırbom=şutarpa
Çıtlamak=çêti
Çıtpıt=satapato
Çıvmak=jiiavi
Çıyan=sieno
Çiçek dürbünü=florbinokolo
Çiçek=Floro
Çift, Çifte(ikili)=bi
Çiftçi=farmoro
Çifte=dopio
Çiftlik=farmo
Çiğ=şea
Çiğde=inibo
Çiğdem=kroko
Çiğit=tseketo
Çiğnemek=masti, çlaki
Çikolata=çiko
Çil(hayvan)=giilo
Çil=Lentijo
Çile=hanko
Çilek=çêlago
Çilingir=şalangoro
Çim=zuto
Çimdik=pinço
Çimek=zineho
Çimen=groso
Çimenlik(çimen olan yer)=groseho
Çimento=kaimanto, berlitalo
Çimmek=jüsi
Çin=çingio
Çinçilya=kinekolo
Çinekop=kankoposo
Çingene=majirindio
Çini=Çaino
Çinko=zönko
Çintiyan=jentueno
Çip=kikpo
Çipil=apiçikoso
Çipura=orato
Çir=dzeiaro
Çiriş=drogo
Çirkef=açhula
Çirkin=apulka, ugla
Çiroz=çeruso
Çis=zizo
Çise=jiso
Çiş=urino
Çişik=ziziako
Çit=fenso, bardamuro
Çita=jaduno
Çiten=seietano
Çiti=khiito
Çitlembik=iatelimo
Çitmek=khiiti
Çitmik=seigamo
Çivi=muo
Çivit=şavto
Çiy=Rujado
Çizelge=çezelgo
Çizge=grapiko
Çizgi=çezo
Çizme(ayakkabı)=çesemo
Çizmek=Çezi
Çoban=şepfeulo, şipo
Çocuk düşürmek=aborti
Çocuk oyuncağı=jeldludilo
Çocuk uyutmak=kredi
Çocuk=Jeldo
Çocuklaşmak=jeldati
Çocukluk dönemi=jeldasro
Çoğalmak=multi
Çoğul=puluro
Çoğunluk=vaheso, reno
Çok az miktar=asegseio
Çok fazla miktar=segseio
Çok yakınmak=konkui
Çok yapraklı=komoza, foliesta
Çok=Vahe / Vahi (çok olmak)
Çokal=sukelo
Çokra(sık çalılık veya sazlık)=hupiiro
Çokrağan=jûreno
Çolak=exakorpo
Çolpa=kulupia
Çomak=Şumo
Çomar=kumiero
Çopra(balık)=hupiilo
Çopur=huibora
Çorak=jurega
Çorap=pedgevo
Çorba=zovo
Çotanak=zutinko
Çotira=zuidaro
Çotra=kodroso
Çotuk=guiirto
Çökelge=marşo
Çökmek=inhaii
Çöl=Kveho
Çölyak=seleço
Çömçe=zumiço
Çömelmek=tozi
Çömlek=Littepeko
çöp=çigöpo
çördek=juhurto
Çörek otu=nigelo
çörek=muveno
çörtü=krudo
çöven=kuviano
çöz=juzeio
Çözelti=solvo
Çözmek=Solvi
Çözüm=solvo
Çözünmek=solvati
Çözünürlük=solvateso
Çubuk=rado
Çuha=brotko
çuka=uzo
çukur=jugro
Çul=tsulo
Çulha=çalio
Çullamak=tsuli
Çullanmak=tsulati
çultutmaz=tsulakpireo
çupra=orato
Çuşka=kuzuko
Çuval=çuvalino
Çük=urinilo
Çünkü=Çön
Çürük=rota
Çürümek=Roti
Çürütmek=rotumi
Çüş=sôzo

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s