D harfi

Dadanmak=kaundi
Dadaş=tataço
Dadı=nenuio
Dağ tavuğu=atajno
Dağ=Manato
Dağar=tekuro
Dağarcık=tikarseko
Dağılmak=Leheti
Dağınık=Leheta, argurosa
Dağıtmak=tevzi
Dağlamak=talei
Dağlıç=tiliço
Daha sonra=anve
Daha=Vahe
Dahi(zarf)=mexe, tahole
Dahi(zeki)=degeia
Dahil=mexa, tahola
Daima=kezre
Dair=deara
Daire=iuçbaşo, kirko
Dakik=tukaha
Dakika=menoto
Daktilo=çuaktilo
Dal=Talo
Dalabilmek=tlaikeni
Dalak=sepalo
Dalalet=engemeso
Dalan=tulkano
Dalaşmak=desepi
Dalavere=violino
Daldırmak=tlaiumi
Dalga geçmek=vevumi
Dalga=vevo, dalgo
Dalgakıran=klostro, vevberado
Dalgıç=tlaioro
Dalız=tuluso
Dalkavuk=adeletora
Dallama=tuiamo
Dalmak=tlaii
Dalmamak=atlaii
Dalya=dalio
Dalyan=dolünio
Dalyarak=tilgora
Dam=rovino
Dama=damaio
Damacana=damiçiano
Damak=palado
Damar=veino
Damat=grumo
Damdazlak=kalkava
Damga vurmak=Tamkumi
Damga=Tamko
Damıtmak=disti
Damla=katro
Damlatmak=katrumi
Damper=emptumorilo
Dana=bivo
Dandik=tanutika
Dangalak=boneta
Danışmak=doi
Danışman=dooro
Danimarka=danio
Daniska=danziga
Dank etmek=ieti
Dans=danzo
Dantel=Leso
Dar=Nerofa
Dara=tarinio
Daracık=nerofena
Darağacı=kalno
Daralmak=nerofi
Darbe=impakto
Darbetmek=aşiumi
Darbuka=Daruko
Dargın=Larkina
Darı=Milto
Darılmak=Larkini
Darmstadtiyum=damsato
Darp=aşio
Data=guvo
Dava=deivo
Davar=tifro
Davet=Kigo, invito
Davlumbaz=tulpiso
Davranış bilimi=agşero
Davranış farklılığı/farkı=Kereo
Davranış=ago
Davranmak=Agi
Davranmamak=gi
Davul=Laimo
Dayak=tergo
Dayamak=reklini
Dayanıklı maden=adamo
Dayanışma=hemleşemo
Dayanmak=hemli, reklinati / hemlo, reklinato (dayanak)
Dayatmak=hemlumi
Dayı=mafrato
Dazlak=kalva
Debelenmek=tupuli
Debriyaj=spodiljiaso
Dede=ado
Dedektif=slüto
dedektör=findilo
Dedikodu=kosevo
Defa=Dafe
Defans=gardo
Defetmek=tuvi
Defin=tufuno
Define=taveno
Defne=Dapano
Defo=gosero
Defolmak=Lukiti
Deformasyon=aformo
Defter=Diftro
Değdirmek=tançumi
Değer vermemek=kontemi, avlumi
Değer=Valo
Değerli=vala, muvla
Değim=merito
Değin(edat)=exine
Değinmek=gehesi
Değirmen=mulino
Değişken=kanbkenirea
Değişmek=kanbi
Değiştirmek=kanbumi
Değmek=Tançi
Değnek=rado
Deha=genioza
Dehliz=karturo
Dehşet içinde=dohaşeja
Dehşet=dohaşo
Dejavu=ügo
Dek=exine
Dekan=deçeno
Dekar=deçaro
-Deki=-ejada
Dekor=aredamo
Delege=delegato
Delgeç=Ledilo
Deli=nedena
Delik=Loho, Ledo
Delikanlı=Ledo
Delil=hevdeno
Delirmek=nedenizi
Delmek=Ledi
Delta=deltoso
Dem=Tamo
Demagoji=diçkravdeso
Demeç=şerumo
Demek=Diçi
Demet=grapolo
Demin=propiore
Demir atmak=deferi
Demir=Fero, enbero
Demlemek=tamumi
Demlik=tamuho
Demografi=omanarşero
Demografik=omanarşeraka
Demokrasi=demokraço
Demokratikleştirmek=demokraçakizumi
-den beri=akable, saxe
-den düşme=de
-den korunma=-esk
-den önce=Kable
-den sonra=akable
Denden=tinteno
Denemek=endi
Denet=utato
Denetlemek=utatumi
Deney=endo
Deneyim=demistako
Denge=ekilibro
Deniz atı=marhörso
Deniz ayısı=marurso
Deniz fili=marselangnüzo
Deniz gülü=marroso
Deniz ineği=markuvo
Deniz kızı=margogo
Deniz uçağı=marvolilo
Deniz=Maro
Denizaltı=marsubilo
Denizanası=matoso
Denizaşırı=maresva
Denizci=maroro
Denize dökmek=marektohi
Denk=içvila
Denklem=içvilumo
Denli=kosi
Densiz=esereçimata
Densizlik etmek=esereçimatecumi
Densizlik=esereçimateso
Denyo=denila
Deodorant=deaturado
Depar=diparto
Depo=deporo
Depoya koymak=asari
Depozito=deposito
Deprem=Ardrikao
Depresyon=akregeso
Depreşmek=rikai
Derbi=taripo
Dere ağzı=krakmado
Dere=krako
Derebeyi=kaneto
Derece=dekro
Dereotu=anito, krakirbo
Dergi=kompo
Derhal=targele, aktute
Deri kabarcığı=Dermakgemo
Deri=Dermo
Derin=Teva
Derinleşmek=tevizi
Derişmek=turuzi
Derlemek=kompi
Derman=Kuro
Derme çatma=tarmiça
Dernek=taruno
Ders=Lesono
Dert görmek=terdumi
Dert=terdo
Desen=figuro
Desibel=deçibelo
Desigram=exönnulgramo
Desilitre=exönnullitero
Desimetre=exönnulometo
Despot=deçepo
Despotizm=deçepismo
Destan yazmak=epikumi
Destan=Epiko
Destansı=epikoida
Deste=degino
Destek=Sovarto
Desteklemek=sovartumi
deşarj=dekariko
Deşifre edilmek=desefrumati, sedsefri
Deşifre etmek=desefrumi, tedsefri
Deşifre olmak=desefri
Deşifre=desefro
Deşmek=dexi
Detay=ditelo
Deterjan=delisilo
Detone=gosera
Dev=Grandega, kulsa, giganta
Deva=rimedio
Devam etmek=kontinumi
Devam=Kontino
Devasa=giganteska
Deve=kamelo, emşerino
Devetabanı=foldentrono
Devinmek=mafoni
Devir(isim)=tüfüro
Devirilmek=rivati
devirmek=rivi
Devlet başkanı=kistato
Devlet=Stato
Devralmak=tüfüradepti
Devran=tuvorno
Devre=çirkito
Devremülk=çirkitmanejalo
Devrik=tavruga
Devrim yapmak=rivumi, tervi
Devrim=rivo
Devrimcilik=Rivismo
Devriye=akvatsatrevo
Deyim=diço
Deyiş=diço
Dezenfektan=dejerimado
Dezenfekte=dejerimo
Dırdır=diritoro
Dış=diga, de
Dışişleri bakanlığı=Diggönna videgoreso
Dibek=topiko
Diçati=denmek
Didinmek=taliti
Diferansiyel=difrentelo
Difteri=tefiaro
Diğer=alia
Diğerkam=tahirma
Dijital=deçetelo
Dik durmak=vertikalemi, stendi
Dik=vertikala, akliva
Dikdörtgen=aklivkuatragono
Diken=spino
Dikili taş=hikatlito
Dikkat=srano
Dikmek(bitki dikmek)=planti
Dikmek(diğer anlamlar)=hiki
Dikta=tahtito
Diktatör=tahtitoro
Dil bilmek, Dilini bilmek=Leisi
Dil(organ olan)=Linguilo, diçilo
Dil=Linguo, imo
Dilek=eldo
Dilekçe=eldalo
Dilemek=Eldi
dilemma=mudemento
Dilenci=eldatoro
Dilenmek=eldati
Dilim dilim=manjerege
Dilim=bibkipo, manjero
Dilmek=atli
Din adamı=kleriko
Din adamlığı=klerikeso
Din=riligono
Dinç=tenga
Dingil=exolo
Dingin=kalma
Dinlemek=Audegi
Dinlememek=udegi
Dinlenilmek=seaudegati
Dinlenmek=audegati
Dinlenmek=Teni
Dinmek=pasi
Dinozor=metguvadlaçerto, metallaçerto
Dip=bodamo
Diploma=tavalmo
diplomasi=ellasabo
Diplomat=diplomato, ellasabulo
diplomatik=ellasabaka
Direk=drako
Direksiyon=rutilo
Direkt geçmek=konbesi
Direkt olarak=kone
Direkt=kon-
Diremek, diretmek=zalnari
Direnmek=nareti
Diri=vitulo
Dirilmek=demori
Dirlik=hivero
Dirsek kemiği=albosteo, albihçoberso
Dirsek=albo
Disiplin=deçepo
diskalifiye=deraoze
Disko=tezakto
dispanser=saneho
Disprozyum=despo
Diş fırçası=dentabroho
Diş macunu=dentmahono
Diş=Dento
Dişi geyik=çervo
Dişi keçi=kapelio, gatoso
Dişi=femino
Divit=tevito
Diyafram=tabiromo
Diyakoz=daçoso
diyalog=desabo
Diyar=Lando
Diye=diçe
Diyet=diodo
diyetisyen=diodşeroro
Diyez=tieço
Diz=geno
Dizayn=pelanumo
Dize=verso
Dizel=dizelo
Dizi film=seria filmo
Dizi=serio
Dizmek=serî
Dizüstü bilgisatar=Genalşergardilo
Dobra=tuvara
Doçent=dodenito
Dogma=inaho
Dogmatik=inaha
Dogmatizm=inahismo
Doğa dışı=andara
Doğa=nadaro
Doğaç=hartakolo
Doğaçlama=hartakoluma
Doğal olmayan=andaraka
Doğal=nadaraka
Doğan(kuş)=Tuano
Doğaüstü=alnadara
Doğmak=Surgi, Nasji
Doğrama=ragodemo, ragodalo
Doğramak=ragodi
Doğru=tokro, korekto
Doğrulamak=korektumi, verifi
Doğrultu=korektato
Doğu=Östo, Boreho
doğum=surgo, nasjo
Doğumhane=nasjeho
doğurmak=surgumi, nasjumi
Doğurtmak=tesurgumi, tenasjumi
Doksan=nünoso
Doktor=kuraçoro
Doktora=tuteriato
Doktrin=doço
Doku=tesuto
Dokuma=neso
Dokumak=nesi
Dokunaklı=züoro
Dokunmak=Manegi / Manegeşi (ilişmek) / Manegeşo (ilişki, alaka)
Dokuz=nüno
Dolamak=vropi
Dolandırıcı=vropatumoro
Dolandırmak=vropatumi
Dolanmak=vropati
Dolap=setrarumeno, orapko
Dolaşmak=vandi
Dolayı=Für
Dolaylı konuşmak=ampi
Dolaylı=füra
Doldurmak=Sibumi, tesbi
Dolgu=sibalo
Dolmak=sibi
Dolmen=Doreno
Dolu(doğa olayı)=hailo
Dolu=siba
Doludizgin=tuskane
Dolunay=anexluno
Domalmak=kilioidi
Domates=tomato
Domestik=avşa
Dominant=tibema
Dominik cumhuriyeti=dominio
Domuz=Saho
Don(doğa olayı)=tehüno
Don=tono
Donamak=danili
Donanım=danilato
Donanma=navio
Donanmak=danilati
Donatmak=şlusi
Dondurma=frezumo
Donmak=frezi
Donör=guvisto
Dorse=dorsaio
Doru=tehürio
Doruk=vertijo
Dosdoğru=Korektega
Dost=amikego
Dosya=paporuho
Doymak=sazii
Doyum=saziemo
Doyurmak=saziumi
Doz, dozaj=tasiho
Dökmek=Tohi
Dökük=toha, metha
Döl=Dohelo
Döllenmek=dohelizi, iedheli
Dönek=Tönulo
Dönem=tönoço, asro
Dönemeç=Töneho
Dönence=donezo
Döner sermaye=tetmanailaborumo
Döngü=töno, ruşo
Dönmek=Töni, Ruşi
Dönüp durmak=tönemi
Dönüştürmek=Töneşumi, Ruşeşumi
Dördün=halbaluno
Dört=kuatro
Döş=tuziço
Döşeme tahtası=konstado
Döşemek=eşödi
Döşenmek=eşödati, seeşödi
Döviz=stranmanaio
Dövme(vücut boyası)=korpapinjo
Dövmek=Tovi
Dövüş=tovo
Dövüştürmek=toveşumi, tetveşi
Draje=dereho
Dram=dramo
Dua etmek=duenumi
Dua=dueno
Duba=tupeko
Dublaj=sonumo
Duble=dabilo
Dublör=duroro
Dubniyum=tupo
Dudak=Labio
Dul=vidvumo
Dulavratotu=vidvumesposirbo
Duman=Şamo
Dumur=domoro
Durağan=kefema
Durak=kefeho
Durgun=kefema
Durmak=Kefi
Duru=flava
Duruş=kefo
Duruşma=kefemo
Duş almak=omanlavhavi
Duş=omanlavo
Dut=malböro
Duvak=velmo
Duvar=Muro
Duyar=turieno
Duyarga=turienko
Duygu=Sento
Duyguları kamçılayan=sentumada, tesentada
Duygusal=sentaka
Duymak=Audi
Duymamak=udi
Duyum=audo
Duyurmak=audumi
Düdük=vistolo
Düello=ieteşemo
Düğme=tohmo
Düğüm=tükumo, dimo
Düğün=vedo
Dükkan=saleho
Dümen=navrutilo
Dün=Here
Dünür(damadın annesi)=grummao
Dünür(damadın babası)=grumbao
Dünür(gelinin annesi)=bredmao
Dünür(gelinin babası)=bredbao
Dünya=Mundo, tekano
Dürbün=binokolo
Dürtmek=iogi
Dürüst=doreşta
Düşey=şüdala
Düşman=miko
Düşmek=Şüdi
Düşünce=mento
Düşünmek=Menti
Düşürmek=şüdumi
Düz=dosa
Düzelmek=dosi
Düzeltmek=dosumi
Düzen=Ordo
Düzey=tişo, dosalo
Düzgün=dosema, zamuta
Düzine=dotsino
Düzlem=felino
Düzmek=Dosumi

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s