T harfi

Ta=aho
Taahhüt=alo
Taalluk=helgo
Taallukat=norro
Taammüt=pelanumo
Taassup=buiutismo
Taaşşuk=amorro
Taat=abedo
Taba=tepeka
Tabak=tepeko, manjuho
Tabaka=tapeko
Taban=Tebono
Tabanca=jakano
tabanvay=Lefifo
tabela=tavelo
Tabi=aklika
Tabiat=nadaro
tabii, tabi ki=ofkorz, nadarake
Tabip=kuraçoro
Tabir=fraso
Tabla=tavolo
Tablet(ilaç tableti)=heloçtablato
Tablet=tablato
Tabliye=teplero
tablo=tavlo
tabloit=tavloida
tabu=debo
tabulaştırmak=debumi
tabur=bataliono
taburcu=şarikata
tabure=çeireno
tabut=moruho
tabya=ridodo
tacikistan=Tojio
tacil=Teçolo
tacir=tradoro
taciz=arlasumo
taç giymek=tetavragevi
taç=tetavro
Tadılmak=tadati, setdi
tadilat=refko
taflan=tavalono
tafra=orgolio
tafta=divuto
tahakkuk=reali
tahakküm=amro
tahammül=hemlo
taharet=flavo
tahayyül=imagi
tahdidat=senorumi
tahıl=grano
tahin=odiso
tahkik=kuesteşumo
tahkikat=kuesteşumo
tahkim=forzumo
tahkimat=forzumo
tahkir etmek=tenedrumi
tahkir=nedrumo
tahlil=solvumo
tahliye=emptumo
tahmin etmek=tehminumi
tahmin=tehmino
tahribat=keserro
tahrif=kesro
tahrifat=kesro
tahrik=aktumo
tahrikat=aktummo
tahrip=kesro
tahripkar=kesrema
tahsil etmek=preçumi
tahsil=preço
tahsilat=rohokio
tahsildar=preçoro
tahsis=oselumo
Taht=Deruno
Tahta çıkmak=derunumi
Tahta=bardo
Tahtakurusu=çonço
Tahtırevan=manderuno
Tahtrevalli=tetravalmo, Ekilibrilo
Tahvil=tönumi
Taka=tako
Takas=svabo
Takat=forzo
Takatuka=tekatogo
Takdim=nuso
Takdir etmek=peanumi
Takdir=peano
Takdirde=toktere
Takı=velo
Takılmak=velati, sevli
takım ada=teamisleho
Takım elbise=Dievo
Takım=teamo
Takırdamak=takêri
Takiben=falove
Takigraf=spodometoro
Takip etmek=falovumi, teflovi
Takip=falovo
Takipte kalmak=falovumemi
Takiye=sekrumo
takke=skako
takla=kapriolio
taklit etmek=mimigumi
taklit=mimigo
Takmak=Veli
takograf=spodometoro
takometre=spodometoro
takoz=veço
takriben=nore
takribi=nora
takrir=Ehumo
taksa=teiso
taksi=hotkuro
taksim=divideşumo
taksir=nelijanso
taksit=rato
taksonomi=taxonomio
takt=teketo
Taktırmak=velumi, tevli
taktik=taktiko
takunya=patno
takva=pieto
takvim=kalendro
takviye edilmek=tekretumati, setekretumi
takviye etmek=tekretumi
takviye=kretumo
tal=deiio
talan etmek=skenumi
talan=skeno
talaş=asrino
talaz=tlezo
talebe=lerenoro
talep=vano
tali=ieko
talih=fortuno
talik=diluho
talika=teliho
talil=telulo
talim=drilo
talimar=taliamaro
talimat=amro
talimgah=drileho
talip=vanulo
talk=telho
talkım=saimo
taltif etmek=köngüladeptumi
taltif=köngüladepto
talyum=taliomo
tam=fula
tamah=ehçaviduleso
tamam=bona
Tamamen meşgul etmek=mangumesti
Tamamen=anexe
Tamanit=demunito
tambur=tramo
tambura=tampero
tamir=revaro
tamirat=revaro
tampon=bafero
tamtakır=emptega
tan tun=diduno
tan=fejro
tandans=tendenzo, flekato
tandem=tantomo
tane=teano
tanen=tanino
tango=tango
Tanı, tanım=deno
Tanıdık=dena, medna
Tanık çağırmak=antesti
Tanık koruma=şekotgardo
Tanık=şekoto
Tanım=aperumo
Tanımak=Deni
Tanımlamak=deskraibi
Tanımlanmak=deskraibati
Tanışılmak=Deneşati, sedneşi
Tanışmak=deneşi
Tanıştırmak=deneşumi, tedneşi
Tanıt=uçido
Tanıtmak=denumi, tedni
tanjant=tangento
tank=panzero
tanker=danero
tannan=tonüno
Tanrı=Ilaho, dingiro
Tanrıdan gelmek=sei
Tanrıya gitmek=desei
Tansiyon=sangatibo
Tantal=tantalomo
tantana=fenforo
tantuni=tentuno
tanzanya=tansio
tanzim=ordumo
tanzimat=ordummo
tapa=plagono
Tapılmak=abedati
Tapınak=abedeho
Tapmak=abedi
Tapon=rapşo
Tapşırmak=depşuii
Taptırmak=abedumi
Tapu=esrituro
Tapyoka=tepoço
Taraça=taraxo
Taraf=tralo
Tarafından=traleç
Taraftar=traloro
Tarak=tarilo, keso
Tarakotugiller=tarilirbarro
Taramak=tari
Taranmak=tarati, setri
Tarantula=Likuto
Taratılmak=tarumati, setrumi
Taratmak=tarumi, tetri
Tarator=taratoro
Taraz=bro
Tarçın=tarahono
Taret=dorido
Tarhana=tarjono
Tarım=turabakulto
Tarif=deno
Tarife=arenso
Tarih=historo
Tarihçe=historo
Tarihi değişen=konseptiva
Tarikat=riligonvio
Tarla faresi=mastoneno
Tarla=turabakulteho
Tarlakoz=şarlixo
Tarlakuşugiller=turabbirdarro
Tarlatan=törlido
Tartaklamak=malini
Tartar=dürito
tartarat=durdaro
tartarik=durterko
Tartı=pesnilo
Tartılmak=pesnati
Tartışılacak şey=pesneşatala
Tartışma=pesneşo
Tartışmak=pesneşi
tartmak=pesni
Tarttırmak=pesnumi
tarumar=şarma
tarz=estilo
tas=suenko
tasa=doloro
tasar=pelanumo
Tasarım=pelanumo
Tasarlamak=pelanumi
Tasarlanmak=pelanizi
tasarruf(arttırım)=ertumo
tasarruf(kullanım)=istado
tasarruf(tutum)=kipo, zalmano
tasavvuf=tasaofo
tasdik=tokrumo
tasfiye=flavumo
tashih=dosumo
taslak=drafto
taslamak=draftumi
tasma=kueio
tasnif=klasumo
tasvip=etezumo
tasvir=suhrumo
Taş çağı=Litasro
Taş=Lito
Taşak=Eroveralo
Taşemen=petromizono
Taşeron=hemloro
Taşımak=Deşi
Taşınmak=deşati, sedşi
Taşıt=Deşilo
Taşıtmak=deşumi, tedşi
Taşmak=melpi
Taşra=detiro, ureso
Tat=tado
Tatil=Libertako
Tatlı toz=şego
Tatlı(yiyecek)=tadamanjo
Tatmak=tadi
Tatmin=tetmino
Tattırmak=tadumi, tetdi
Tatula=dastro
tav=tivo
tava=tavo
tavaf=tavafo
tavan=teçko
taverna=trinkatseho
tavır koymak=sunimumo
tavır=sunimo
taviz=kompromizo
tavla=tavolino
tavlamak=enami
Tavlanmak=enamati
tavsiye edilmek=edvakatumi
tavsiye etmek=edvakumi
tavsiye=edvako
tavşan=Longaudilo, kaneio
tavşanbıyığı=Longaudiltesio
tavşandudağı=Longaudillabio
tavşangiller=Longaudilarro
Tavşankulağı=Longaudilaudilo
tavuk=çikio
tavulga=tihulo
tavus=pikako
tay=hörsedo
tayf=etievo
tayfa=teifo
tayfun=hurçano
tayga=teigo
tayın=tarlono
tayin etmek=taiinumi, blirumi
tayin=taiino
tayland=taio
tayyör=kasçimo
taze=freşa
tazı=hando
taziye=kandalanzo
tazmin=zesorhoto
tazminat=zesorhoto
tazyik=tibo
teamül=ago
tebaa=tebeio
tebelleş=teperlaşa
tebeşir=çalko
tebligat=şerumo
tebliğ=şerumo
Tebrik edilmek=etevumati, seetevumi
Tebrik etmek=etevumi
Tebrik=etevo
Tecavüz=atakatso
Tecelli=vidato
Tecil=divemo
Tecrit=iahiro
Tecrübe=demistako
Tecvit=tejvito
Teçhil=noşerasumo
Teçhiz=şluso
Teçhizat=şluso
Tedarik=pretumo
Tedavi=kuraço
Tedavül=tulno
Tedbir=antumo
Tedirgin=enkita
Teessüf=jezuko
Teessür=doloro
Tef=tefo
Tefeci=endirora, danisto
Tefeli=atfala
Tefrika=fultono
Tefsir=kamento
Teftiş=taftoşo
teganni=tagano
teğet=Teieto
Teğmen=litunanto
Tehcir=majirumo
Tehdit=metumo
tehi=empta
tehir edilmek=delaiumati, sedlaiumi
tehir edilmiş=delaiumatita, medlaiumata
tehir etmek=delaiumi, tedlaii
tehir=delaio
Tehlike=drado
Tehşis etmek=jisiumemumi
Tehşis=jisiumemo
teizm=ilahismo
Tek kulplu bardak=kiato
Tek kulplu olmayan bardak=akiato
Tek=öna
tekabül=Tekabulo, kontreşemo
tekdüze=önaka
teke=teko
Tekel=Önmano
Teker=ruedo
Tekerlek=Ruedo
tekerleme=ruedumo
tekerrür=Egeinumo
tekfir=ablavumo
tekil=Önaka
tekila=tekuilo
tekin=tagono
tekke=tekoio
Teklif etmek=oferumi
Teklif=ofero
tekme=koko
tekmil=Tekmilo, entegrumo
Tekne=tanio
teknetyum=teknetomo
teknik=dehno
teknisyen=dehnisto
teknokent=dehneho
teknokrat=Dehnokrato
teknoloji=dehnaşero
teknolojik=dehnaşeraka
Tekrar=Egeino
Tekrarlanan şey=Egeinatadalo
Tekrarlanmayan şey=anegeinatadalo
tekrir=egiiro
tekstil=testilio
tektonik=tektoniko
tekvando=tekvondo
tekzip=Jelenumo
Tel şehriye=koliro
tel=alambro
tela=telo
telaffuz edebilmek=dalavkeni, dalavebli
telaffuz edememek=adlavkeni, adlavebli
telaffuz etmek=dalavumi, tedlavi
telaffuz=dalavo
telafi edilmek=şavazumati, seşvazumi
telafi etmek=şavazumi, teşvazi
telafi=Şavazo
telakki=telako
telaro=telaro
Telaş=Alado
Telatin=telatumo
Teleferik=kablakuro
Telefon etmek=farsonilumi, bubixajumi
Telefon=farsonilo, Bubixajo
telefotografi=fapho
telek=kledino
telekart=bubiçaro
telekız=bubibito
telekinezi=tileçnazo
telekomünikasyon=farkoneveşo
telekonferans=telekonfernso
teleks=teleso
telepati=telepato
Teleskop=fariserado
Televizyon=audvidilo
telgraf=Farskribo
telif=Lodedeo
telkin=nomdiçi
tellak=taluho
tellal=telelo, vörnoro
telli turna=antviro
tellür=teloromo
telsiz=lambro
telve=sedimento
tema=tehemo
temas=manego
temaşa=tamşo
tematik=tehemaka
temayül=trendo
Tembel=Uhanema, Laza
tembih=tembo
temcit pilavı=temjito
Temel=sakano, Kroalo
temerrüt=temerto
temin edilmek=tebtekumati
temin etmek=tebtekumi
temin=temno, tebteko
teminat=temnado, tebtekado
Temiz=Flava
temkin=panço
temlik=dumulego
temmuz=septrakamro
tempo=tempo
Temsil=axambolümo
Temsilen=axambolüme
Temyiz=novumo
Ten=korpo
Tencere=Harşilo
tender=tendero
tendon=tontono
tendürdiyot=tenteroto
teneffüs=ennepeşo
teneke=vepelo
teneşir=tanaşoro
tenezzül=tenezlo
Tenha=esuxa
tenis=tenso
tenkit=kritiko
tenkiye=sifelo
tennure=tenuro
tenokrasi=Dehnokraço
tenor=tenoro
tente=toldo
tentene=Leso
tentür=tentero
tenya=tineio
tenzih=tenziho, islumo
teokrasi=riligoniraho
teoloji=ilahşero
teorem=töremo
teori=törio
Tepe=kilio
Tepki=reakto
Tepmek=Reakti
Tepsi=mazono
Ter bezi=Taharklodo
Ter gözeneği=taharporo
Ter=Taharo
terane=kanto
terapi=terapio
Terapist=Terapiisto
teras=terazo
terazi=pesnilo
Terbiye=deçino
terbiyum=terbomo
tercih etmek=toreçumi
tercih=toreço
Tercüme=Lingutöno
terdit=edurto
tere=bero
terebentin=davirino
Tereddüt=asertvideso
terek=tereho
tereke=terehaio
terelelli=duruloia
Tereyağı=batero
terfi etmek=hahoçumi, tehhoçi
terfi=hahoço
tergal=darukulo
terhis=Terizo, terçoto
terim=tarimo
terk edilmiş yer=meabandonumeho
terk edilmiş=abandonumita
terk etmek=abandonumi
terk=abandono
terlik=pantofolo
termal=tormela
termik=Eshodo
terminal=terminalo
termit=Termido
termiye=Luptero
Termo-=Es-
termoplast=espelo
termos=esuhano
Terör=Metumo
Terörizm=Metumismo
Ters=zaita
Tersane=naveho
tersinir=diarsero
tertemiz=Flavega
tertip=akordo
terviç=torvego
terzi=gevhikoro
tesadüf=sonçito
Tesbit etmek=kretumi
Tesbit=kretumo
tescil=registro
tesdis=edisto
Teselli=sulso, dezüato
tesettür=setrato
Tesir=fako
Tesis=Impianto
Tesisat=impiantalo
teskere=desguro
teslim etmek=teşlumi
teslim olmak=teşli
teslim=teşlo
teslimat=Teşloço
Tespih=zikrilo
tespit=hevdenumo
test=teseto
Testere=manbeçilo
testi=provo
testis=eroveralo
tesviye=Levlono
Teşbih=şianumo
teşebbüs=Entreşo
teşekkül=danilato
teşekkür=danko
teşhir=mostro
teşhis=danio
teşir=eşibito
teşkilat=taşkelo, formumalo
teşkilatlandırmak=taşkelatumi, formumalumi
teşkilatlanmak=taşkelati, formumali
teşne=dizono
teşvik etmek=tevnumi
teşvik=vanumo
tetik=trigaro
tevafuk=tefoleno
tevatür=difotoro
tevazu=Rganzo
tevazün=tasineio
teveccüh=tifaço
tevekkeli=dikaleio
tevil=devlo
tevliyet=maipero
tevriye=tafuriio
teyakkuz=tahahozo, desomnemo
teyel=tenihilo
Teyit edilmek=tethotati
Teyit edilmiş=metethotata
teyit etmek=tehotumi, tethoti
teyit=tehoto
Teyp=sonşelilo
Teyze=maahato
Tez=teso
Tezahür=estato
Tezahürat=peanumo
tezat=tazedo, adseso
tezek=turdo
Tezgah=Maneho
Tezgahtar=manehoro
tezkere=misivo
tezkire=tuzagiro
tezvir=dalsevro
tezyif=dasufo
tıfıl=devulo
tıgala=tahulo
tığ=diiuno
tık tık=tikege
Tıkaç=Pönçegilo
Tıkamak, tıkmak=pönçegi / Tıkanmak=Pönçegati
Tıkanmak=pönçegati
tıkırdamak=tikiri
tıkırında=violje
Tıkışmak=tekusi
tıkız=dabina
tıklamak=klikumi
tıklım tıklım=elplape
tıknaz=çanka
tıknefes=tenio
tıksırmak=tileki
tılsım=dulesimo
tımar=domro
tımarhane=Nedenasneho
tımtıkız=dabinega
tıngır mıngır=tingirege
tıngırdamak=tingiri
tıngırtı=tingiro
tını=temipo
tınlamak=tinumi
tınmak=tini
tıp=tubuo
tıpa=plagono
tıpatıp=teiata
tıpış tıpış=tipşege
tıpkı=tipke
tır=tiro
tırabzan=derbizino
Tıraş etmek=halikumi
Tıraş=haliko
Tıraşlanmak=halikati, sehliki
tırık tırak=trakege
tırıl=derlo
tırıs=duriso
tırıvırı=telviro
tırmalamak=tarnumi
Tırmanmak=şini
Tırmık=turabtarilo
tırnak=tarno
tırpan=Saigato
tırpana=rabato
tırsmak=terşi
tırt=diruta
tırtık=nörlo
Tırtıl=Tertolo
Tıynet=kohemo
Ticaret=Trado
Ticari=Tradaka
tifdruk=tiefetroko
tifo=taifuto
tiftik=giveto
tifüs=taivozo
tik=iharo
tikel=partaka
tiksinmek=tixoni
Tilki=zoxo
Tim=teamo
Timsah=krokodilo
timüs=taimezo
tin=duielo
tiner=Tinumoro
tip=taibeko
tipi=talhibo
tipik=keredoraka
tipo=taiio
tir tir=tirege
tiraj=venliso
tiramola=tiramoio
tiran=tirano
tirat=dartiio
tirbuşon=tvero
tire=turiho
tirendaz=dartuso
tirfil=dorfo
tirhandil=daruneto
tirhos=duresino
tirit=derito
tiriz=teruniko
tirle=tiralato
tirlin=tirlino
tiroit=turdato
tirokalsitonin=turkalçito
tiroksin=turokço
tirsi=aluso
tirşe=bigro
Tiryaki=dedita
tişört=teşirdo
titan=titano
titanyum=tanumo
titiz=rigurosa
Titrek=artada
Titremek=Arti
Titreşim=arteşo
Titreşimli=muarteşa
Titreşmek=arteşi
titretmek=artumi
Tiyatro=Vidastoro
Tiyatrocu=vidsatororo
tiz=deiiza
tofu=dinuvo
togo=tokio
Tohum=ero
tok(ses)=tüka
tok=sazia
toka=sagahablo
tokaç=tugijo
Tokat=şkavo
Tokmak=vodençekiço
toksin=velenio
tokuşmak=senizi
tokuz=taunoso
tolerans=Neisvido
tolüen=tulhano
tomahavk=tomahavo
tomak=damigo
tomar=rinelo
tombak=elutpo
tombala=tombaio
tombalak=tamilipa
tombaz=tamiso
tombik=poltuga
tombilya=tumipo
tombul=paputa
tomografi=tomografio
tomruk=stirumo
Tomur=Gemego
tomurcuk=gemo
ton balığı=dunuso
ton=tono
tonaj=tonako
tonalite=tonihito
toner=duniiro
tonik=dünigo
tonilato=dunledo
tonoz=tunzo
tonton=Lunida
Top(silah)=kanono
Top=overümo, overoço
Topaç=tönludo
Topak=grüma
Topal=iiça
Topallamak=iiçumi
toparlak=çirma
toparlamak=sepri
topatan(kavun)=dudiko
topaz=dubuzo
topik=duraho
Toplam=piko
Toplamak=Piki
Toplanma, toplantı=pikato, sepko
Toplanmak=pikati, sepki
Toplatılmak=setepkati
Toplatmak=pikatumi, tepkati
Topluluk=sasto, aro
Toplum mühendisliği=sasta mantseso
Toplum=sasto
Topoloji=tupliço
Toprağı sulamak=mai
Toprağı sürmek=plui
Toprak reformu=agrao
Toprak=Turabo
toptan satış=malora salemo
toptan=malore
topuk=talono
topuz=mazo
topyekun=anexega
toraman=torhena
torba=uho
torik=palsaro
torlak=durilina
torna=torono
tornavida=tornevito
tornet=turnido
tornistan=tornostanto
torpido=torpedo
torpil=dorpeio
tortop=overoçega
tortu=sedimento, drago
tortul=sedimentalo
torun(erkek)=drono, haşo
torun(kız)=dronoso, haşeto
toryum=toromo
tosbağa=tortelo
toslamak=tosumi
tost=tosto, kraşnano
tosun=teşono
total=anexaka
totalitarizm=anexirahismo
totaliter=anexirahista
totem=totemo
Toy=reklita
toydan=odaruno
toyga=dukuho
Toynak=hufo
Toz=bio, şakaro
tozluk=guituro
töhmet=tamedo
tökezlemek=tokezi
tömbeki=nipero
töre=turaho
tören=çeramonio
törpü=dorpo
tövbe=tuebo
töz=tehso
trafik=turviko
trafo=dravo
trahom=dreşo
trajedi=züalo
Trajik=züora
Trajikomik=züorridumada
trake=treço
trakit=trasaito
traksiyon=trakço
traktör=taritoro
trakunya=tarşiio
trampet=drumbito
tramplen=tremplino
tramvay=Urferirado
tranç=daruno
trança=pagehro
Trans-=trans-
Transeksüel=transgensaka
transfer=besumemo
transformasyon=transformoço
transformatör=transformoçilo
transfüzyon=transfuşano
trapez=trapizo
tras=truso
trata=hrido
travers=rivso
traverten=trivtono
travesti=drazuta
travma=deromo
tremolit=termoluto
Tren=ferirado
Trend=flekato
tretuvar=pedatralo
treyler=teilero
triatlon=tratilono
Tribün=hahvaçeho
Trifaz=tripasano
Triko=nesko
trikotaj=netono
trilyon=dekdenulo
trinketa=trinço
tripoli=tripolio
triptik=terbito
trişin=tersepo
triton=tritono
trityum=tritomo
triyas=tirheso
troleybüs=Lekbuxo
trombon=terpino
tromboz=durbiso
tromp=hurpo
trompet=ierepo
tropik=tropiko
troposfer=troposfero
trotinet=dirneto
troyka=Trio
tröst=tersuto
truakar=trokaro
trük=eduro
tsunami=Vevesto
tuba(çalgı)=tepiio
tufan=tofono
tufeyli=tuvelo
tugay=perkito
tuğ=dehio
tuğamiral=temirolmo
tuğbay=perko
tuğgeneral=tezanrelo
Tuğla koymak=brikumi
Tuğla=briko
Tuhaf=töva
Tuhafiye=nessaloro
tuhafiyeci=nessalorkaro
tuluat=hartakolumema
tulum(çalgı)=tilemo
tulum=kilajo
tulyum=tulomo
tumba=tombo
tump=ödömipo
tumşuk=damzino
Tunç=tanço
tundra=tondro
tungsten=vulavremo
tunik=ötneko
tunus=Tunsio
Tur=tûro
tura=ödenero
turaç=tetfrano
turancılık=turanismo
turba=taribo
turbo=terovo
turfa=ödrevo
Turfanda=tervendo
Turist=Tûrista
Turizm=Tûrismo
Turkuaz=torxa
Turna=kemino
Turne=turuno
Turnike=torniketo
Turnusol=terinsilo
Turnuva=torneio
Turp=rediko
Turşu=pigolo
Turşusunu kurmak=kondiri
Turta=paio
Turuncu=toranga
Tuş=toho
Tutam=manoço
Tutar=Kipiero
Tutkal=Glo
Tutku=vanego, -em
Tutmak=kipi
Tutsak=Aşoro
Tutturmak=kipumi, tekpi
Tutuk=mekpa
Tutuklamak=aresti / aresta (tutuklu, tutsak)
Tutulmak=kipati, sekpi
Tutumlu=bonşamura
Tutumluluk=bonşamureso
Tutuşmak(birlikte tutmak)=Kipeşi
Tutuşmak=kinti
Tutuşturmak=kintumi
Tuval=Lono
Tuvalet=toiledo
Tuz=Saldo, muno
Tuzak=trapo
Tüf=tufo
Tüfek=rivolo
Tükenmek=extini
Tüketim=extinumemo
Tüketmek=extinumi
Tükürmek=spai
Tükürük=spao
Tükürülmek=spaati
Tül=odalo
Tülbent=telbento
Tüm=anexa
Tümen=Övato
Tümgeneral=özanrelo
Tümleç=anexumoro
Tümör=ödmero
Tümsek=tumso, açero
Tümselmek=tumsi
Tümüyle değiştirmek=komudi
Tünek=rôsteho
Tünel kazmak/açmak=pilsumi, ialdaviumi
Tünel=Pilso, ialdavio
Tünemek=Rôsti
Tüp=Dühüpo
Tür=tauro
Türban=Tubano
Türbe=Turbeo
Türbin=torbeno
Türbülans=torbişo
Türemek=tauri
Türemiş=metaura
Türetmek=taurumi
Türev=taurito
Türkiye=türkio
Türkmenistan=türkmenio
Türkü=turkuio
Türüz otu=Lözo
Tütmek=şami
Tütsü=şamalo
Tüttürmek=şamumi, teşmi
Tütün=dodeno, şamirbo
tüveyç=tofço
tüvit=Ömvito
Tüy=fitoro
tüymek=skadali
tüyo=pikinulo
tüze=Leço
tüzel=Leçaka
tüzük=staleko, Leçalo

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s