Tamlama sistemi

Tamlama sistemini şimdi basit ölçülerle daha hızlı bir biçimde tanıyacağız. Örneğin “boyadığım duvar”, “yazdığım yazı” bir tamlamadır. “Ben duvar boyuyorum” deyince normal bir cümle kurmuş olursunuz. “boyadığım duvar” deyince o duvardan bahsetmiş olursunuz. Her zaman tipi için tanıtımları yapalım şimdi:

1-) görülen, öğrenilen geçmiş zaman tipleri, geniş zaman tipleri, şimdiki zaman tipleri için:

Normal Normalin anlamı Tamlamalı Tamlamalının anlamı
Pincitem muro Ben duvar boyadım Mio pincita muro Boyadığım duvar
Umirem manco Yemek yaparım Mio umita manco Yapar olduğum yemek
Pedegirem viej Yolda koşuyorum Mio pedegita vio Koşuyor olduğum yol
Vidimushitem visto Manzara görmüştüm Mio vidita visto Görmüş olduğum manzara
Pincitek muro Duvar boyadık Nen pincita muro Boyadığımız duvar
Eonulo umite manco Biri yemek yaptı Eonulol umita manco Birinin yaptığı yemek

Gördüğünüz üzere “-ita” tamlama yapan ektir. Bir de bunun alternatif versiyonu vardır bu da “-me” ön ekidir. “-me” ön eki ile “-ita” son eki aynı vazifeyi görür.

Normal Normalin anlamı Tamlamalı Tamlamalının anlamı
Pincitem muro Ben duvar boyadım Mio mepinca muro Boyadığım duvar
Umirem manco Yemek yaparım Mio meuma manco Yapar olduğum yemek
Pedegirem viej Yolda koşuyorum Mio mepdega vio Koşuyor olduğum yol
Vidimushitem visto Manzara görmüştüm Mio mevda visto Görmüş olduğum manzara
Pincitek muro Duvar boyadık Nen mepinca muro Boyadığımız duvar
Eonulo umite manco Biri yemek yaptı Eonulol meuma manco Birinin yaptığı yemek

2-) gelecek zaman tipleri için tamlama:

Normal Normalin anlamı Tamlamalı Tamlamalının anlamı
Irisem lerenehek Okula gideceğim Mio irisema lereneho Gideceğim okul
Eshterisez farvidilo Televizyon alacağız Eshteriseza farvidilo Alacağımız televizyon
Legisen libro Kitap okuyacaksın Legisen libro Okuyacağın kitap
Lavises kuro Araba yıkayacaklar Lavisesa kuro Yıkayacakları araba

Görüldüğü üzere gelecek zaman eklinden sonra “-a” son eki getirilerek yapılıyor.

Alternatif versiyon: 

Normal Normalin anlamı Tamlamalı Tamlamalının anlamı
Irisem lerenehek Okula gideceğim Mio meirisema lereneho Gideceğim okul
Eshterisez farvidilo Televizyon alacağız meeshteriseza farvidilo Alacağımız televizyon
Legisen libro Kitap okuyacaksın melgisen libro Okuyacağın kitap
Lavises kuro Araba yıkayacaklar melvisesa kuro Yıkayacakları araba

Normal versiyondan farklı olarak önüne “-me” ön eki gelir.

Reklamlar