Doğduğum yer şiiri

TÜRKÇE

Buralardan çok uzakta bir köydü! 
Beyaz, billur bir derecik içinden,
Hıçkırırdı, sevinerek geçerken.
Kenarında vardı birçok söğüdü…

Ben işte bu söğütlerin susmayan
Gölgesinde büyümüştüm. Evimiz
Tenha idi; ne yabancı, ne bir iz…
Bahçemizdi yakındaki o orman.

Bir ses, “sevin! ” derdi gülen rüzgarda,
Sevinçlere yoktu orda nihayet.
Sanılırdı bu ses gümüş dallarda

Görünmeyen bülbüllerin öğüdü! 
Doğduğum yer, doğduğum yer… O cennet
Buralardan çok uzakta bir köydü! ..

NOMULI

Tsehheç vahe farej öno vulaçire
balanka, vlora öno krakena intreç
hihirte, keve besire
bordej arite önvahe saliçono

Hino tso saliçonna affada
şadomej galimto. domos
esuxite; go strana, go öno iso…
gardenosite norejada gex arbaro.

Öno sono “kevi!” diçirte erda ventej
kevessek laite gexehej nekaiote
Mentatirte tso sono argenta tallej

Avdatada filomma advizo
Nasjeho, nasjeho gex kaveno
Tsehhej vahe farej öno vulaçite

şair:ömer seyfettin

Reklamlar

Aydınlık şiiri

NOMULI

Desomni amuleto desomni nösite stello
tako kontra kilieç ade bori
Ker mateno solon mavçeta goggo
memora viddon ade ribeti

Desomni amuleto sonno venite teeveç
nereso ludite kisrite zaleheç
öna luxo dora hahalleç
nunke öno şadomon ade harji

amuleto, doron ietite serneso
mia pantemviddon enmanite serneso
mia intrej pönçegatite resite serneso
tso serneso egon ade voi

TÜRKÇE

Uyan yârim, uyan, söndü yıldızlar, 
Gün, karşı tepeden doğmak üzredir.
Her sabah güneşi seyreden kızlar, 
Mahmur gözlerini oğmak üzredir.

Uyan yârim, sesler geldi derinden, 
Karanlık oynadı, koptu yerinden; 
İlk ışık, kapının eşiklerinden, 
Şimdi bir gölgeyi kovmak üzredir.

Sevgilim, kapımı çaldı aydınlık, 
Baygın gözlerimi aldı aydınlık, 
İçimde tıkandı, kaldı aydınlık, 
Bu aydınlık beni boğmak üzredir.

Şair:necip fazıl kısakürek

Elif şiiri

NOMULI

De tino öno nuevo pluvire
utire elif, elif diçe
nedena köngülo abdalime
trevire elif elif diçe

hogaro di elif mungojo
pelpeneda muivdo
ialflora munzo
nüzire elif elif diçe

Elif kehhon jetire
dambilon el çesto garkire
haluvmanno ketilo manire
skribire elif elif diçe

Teha domma anton çerdaho
elif’a en mano trinkilo
kaş grünteta dako
jüsire elif elif diçe

Karajoolan flekkon
köngülo mire taneççon
nukhumime tohemmon
solvire elif elif diçe

TÜRKÇE

İncecikten bir kar yağar, 
Tozar Elif, Elif deyi…
Deli gönül abdal olmuş, 
Gezer Elif, Elif deyi…

Elif’in uğru nakışlı, 
Yavrı balaban bakışlı, 
Yayla çiçeği kokuşlu, 
Kokar Elif, Elif deyi…

Elif kaşlarını çatar, 
Gamzesi sineme batar.
Ak elleri kalem tutar, 
Yazar Elif, Elif deyi…

Evlerinin önü çardak, 
Elif’in elinde bardak, 
Sanki yeşil başlı ördek 
Yüzer Elif, Elif deyi…

Karac’oğlan eğmelerin, 
Gönül sevmez değmelerin, 
İliklemiş düğmelerin, 
Çözer Elif, Elif deyi…

Tehjili – Utansın

Nomuli:

Ero semi siafnireus turabo tehjili
Tarjatek anirada lanço tehjili

Hei ikto koelanotu ivdi tua pedegek
Tu si kreireus, surgada hörseto tehjili

Anva piano nunke Nûalarbo
Tallej greta folio tehjili

Mastorej sirireus tso öklasumo
Gexon akontinumula joreho tehjili

Moreç avantej areho tua medço
Retrej go arus livi tehjili

Ei tusanöno teanej amlada öna koloro
Siaelnesizoreus elneso tehjili

Türkçe:

Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen!
Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

Eski çınar şimdi Noel ağacı;
Dallarda iğreti yaprak utansın!

Ustada kalırsa bu öksüz yapı,
Onu sürdürmeyen çırak utansın!

Ölümden ilerde varış dediğin,
Geride ne varsa bırak utansın!

Ey binbir tanede solmayan tek renk;
Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın!

Revnada ledaro – Geri gelen mektup

Nomuli

Tua sprito ço fravi, laus gex viddo ço de flamo?
Mi aşrire tso fravmanato go forme çorese enflamite?
elikada hanton ço sekrire kej de flamo
tu vanite för tso köngülo afçilese enflamite.

Tako tuç enluxus ple öno kolorek ilumumi
luno sejdume tua visahek en ehho taiiri
ker şao segme lozoreteme mia ivdeç
elune gex grüna tua vidda luxon sevdi

Ei tu min gaulizite egon akvire tua neemese
ei tu min köngüllo enflamire ker tua videgese
kurvabeçiloida şarfa an floroidda tina
tua visaho el mi hörinte moro hedumatteme
mia köngülejada merka kulson venettek mi remite
viddek peçema zivkon mi tadite
viddo min öne şradi tuj ilaha
viddo min tua uhta sotema an vapena
ieti çanta tua vapenese köngüla manejalo dosi
tu temroreteme ple ietireteme ple pulki

öno alia magizo enbifekore kaş tua visaheç
Öno vido min umatita kevrenetese tristezeç
Meso tuk ei deoso iehara freşa sprango
tua raçese ple apsire egeino mia pukurej vejo
apsire köngüla abedesa amega soni tso
apsire eterna mesa kampasani tso
meso çehe hörinte more ple façilite
vidi tun ârteç sipçebalusite

mundon voe önehek tönumireus marro
öna mijada fravmanatton nösumireus marro
stile vitore sekratire mia spritek kaabil
hemganon findatusite entegra vitek mukabila
sekrumemek maneç tun öno mi verdirte
Turaboide her tua çlakatita ehek mi estirte

Lunluxa tua visaho ilahon jalumorei
maie senta podeç ple aneskatada tso pulkeso
noratemon difijili tuç faratemon difijili
karda labori videse avdatada tso pulkeso

Türkçe

Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden? 
Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu? 
Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? 
Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu.

Gün, senden ışık alsa da bir renge bürünse; 
Ay, secde edip çehrene, yerlerde sürünse; 
Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan,
Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse…

Ey sen ki kül ettin beni onmaz yakışınla,
Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla! 
Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince
Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince
Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım; 
Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
Gözler ki birer parçasıdır sende İlahın,
Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın,
Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin; 
Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin!

Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden,
Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden…
Hasret sana ey yirmi yılın taze baharı,
Vaslınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı.
Dinmez! Gönülün, tapmanın, aşkın sesidir bu! 
Dinmez! Ebedi özleyişin bestesidir bu! 
Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı,
Görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı.

Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler,
Tek bendeki volkanları söndürse denizler! 
Hala yaşıyor gizlenerek ruhuma ‘Kaabil’
İmkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil
Sırretmeye elden seni bir perde olurdum.
Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum.

Mehtaplı yüzün Tanrı’yı kıskandırıyordur.
En hisli şiirden de örülmez bu güzellik.
Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur; 
Kalbin işidir, gözle görülmez bu güzellik…

Hüseyin nihal atsız’ın şiiridir. (şair ile fikirsel bağımız yoktur)