Gexforme takko vidimte min

Gexforme takko vidimto min, serna şommo nerese
Fortuno öno nuboide aloek inhairite
Ker vidon klude dena visahho vide
imaggo iflame mentilon neirite.
Anespereso, naşeso kuatra tralon tefe
visaho ridenus ple, eno dumirite

ker mateno öno lukesso viddon ioirte
desomnada litmurro muanon audirte

Gexforme takko vidimte min murro venire imilek
en vido mugnirte bandidemasallon
areson tefirte kaina öno vanese
avdito softa öno mikmanno
en teto staloididdo kefus ple
karedda anexire tsoforme debolkeffo

avalde zalhanta de mano felhirto
kardon önoçemorej perçatirteme findirto

gexforme takko vidimte min amikego mia diçithemmo
mi ionek ire labion krimpite
öno temmo en iono madeperro
velton ribetite el mi advizsemite
avpena viditek atakuleherro
ezohesta kikkese mik gradek rivite

sprito öno litviroide şüde şradatirte
tso sonnon audullo ridiro mentirte.

gexforme takko vidimte min jakano en jigago
tedsenito luxa mundon livon
köngülo patetike findite fravesta en asro
nösa öno steloide emptehek flovemon
jakanbarilo muklidite en mehio
digito avnite trigaron çehon

öno utemanpluvoidite eno jrirte
öno şaoy ese egon vitemek tehablirte.

ei öno teano amuleto vitorous tsotake
amenti min vito tada hemmo neisizite
manato tetej öno litoido datforme mi kefus
tralloej anveç vahe emptegimi
elune tuk mi borguli tsotake mundej mi arus
tuk ker mia zikrej viddo dumimi

Dummo min öno flumeni, tereddon kontinire irire
dummej ieharro pedire irire

lai vanese kardo ietitteme
mik viti diçiroide rideula tua visahite.
genno öno vatehej lefate taiteme
El lurro forzegvo tua spodite
Muakvada mia viddej solo abritteme
kalida öno heimoide eşma tua genite

tu mia mentek venate kerşao ridenirte
arboy kantumire vento tade seirte

ei amuleto tu şeriri mia go çehiton
naşa öno mia teta terdon öno kardo mi deşore
anetire porgo farehek ivditon
eno avteblire öno mundej vitoro
vidate ardi farkefi perçate flovemon
kalidena an serna öno marek ipdiro

tu mia amuleti tu amus aut mus ple
mia sörça ehhek şianemo findito tuej

sebahattin ali

—-

Öyle günler gördüm ki, aydın gökler kararıp
Bahtım bir bulut gibi üstüme çöker oldu,
Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp,
Hayaller alev alev beynimi yakar oldu.
Ümitsizlik, gariplik dört tarafımı sarıp
Yüzüm sırıtsa bile, içim yaş döker oldu.

Her sabah ilk ışiklar gözlerimi oyardı,
Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı.

Öyle günler gördum ki, duvarlar gelir dile,
Gözumde canlanırdı eşkiya masalları.
Varlığımı sarardı, hain bir isteyişle
Görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri
Kafada çelik gibi fikirler dursa bile
Kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri:

Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum,
Kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum.

Öyle günler gördüm ki, dost dediğim insanlar
Ben yanına varınca dudağını kıvırdı.
Bir zamanlar yanımda ağız açmayanlar
Sırtımı sıvazladı, bana oğüt savurdu.
Silahsız gördüğüne saldıran kahramanlar
En alçak tekmelerle beni yere devirdi.

Ruhum bir heykel gibi düşüp parcalanırdı.
Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı.

Öyle günler gördüm ki, tabanca sakağımda
Tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı
Gönlüm acıklı buldu, en ateşli çağımda
Sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı
Tabancanın namlusu ısındı yanagımda,
Parmagım istemedi tetiğini çekmeyi

Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı
Bir şeyler fakat beni yaşamağa bağlardı.

Ey bir tane sevgilim, ben bugün yaşıyorsam
Sanma ki hayat tatlı, insanlar hoş olmustur,
Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam
Etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur
Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam:
Seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur

Yaşlar ki bir ırmaktır, dertleri sürür gider,
Gözyaşları içinde seneler yürür gider.

Yok olmak isteğiyle kalbim attığı zaman,
Bana: Yaşa der gibi gülen senin yüzündü.
Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman
Bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı.
Yaşaran gözlerimde, güneş battığı zaman
Sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi.

Sen aklıma gelince her şey gülümserdi.
Ağaçlar sarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi.

Ey sevgilim, bilirsin benim ne çektiğimi:
Garip başimın derdi bir yürek taşıyorum.
Anlarsın niçin uzak yerlere baktığımı:
İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum.
Görünce gülme sakın çırpınıp aktıgımı:
Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum.

Sen benim sevgilimsin, sevsen de, sevmesen de,
Aradığım yerlere benzeyiş buldum sende.

sebahattin ali

 
 
 
Reklamlar

Sekrulo şiiri

Velnomon sekrire nedrumire
Sgamatito mentire göna intreç
seide önase pesansese venire
entegra sekremita şerro

Öno amentuleta tesbemonese
avde hatumira
Tun tesbuletto jezuko
tu ple tehoide lozi

—-

Rumuzunu gizler tahkir eder
Sıyrıldım sanar işin içinden
sadece biraz sabırla gelir
tüm gizli kalmış bilgiler

Bir akılsızın dolduruşuyla
görmeden nefret saçarsın
seni dolduranlara yazık
sen de onlar gibi kayıpsn

Güzelliğin on para etmez

nomuli

Duresa deko amnaiire
Tso miajada megus
Mutaleho afindeblire
köngüloejada akoşkus

Frasa askumire ketilek
Terda kuri mia vundek
Noma aneşratire mundek
amegullej amşikus

Hu legirte hu ketirte
Tso dimon hu solvirte
Şepo gurdo ela trevirte
ido liegus

Pulka visaha asevdirte
Tso amego mij admorirte
Rosek valo agvatirte
Amegulo an meamegulo anestus

De tu adeptito tso sakrumon
Tsime munda tado
Azikratirte veisel nomon
Gex el tu megulus

türkçe

Güzelliğin on par’etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa

Tabirin sığmaz kaleme
Derdin dermandır yareme
İsmin yayılmaz aleme
Aşıklarda meşk olmasa

Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başk’olmasa

Güzel yüzün görülmezdi
Bu aşk bende dirilmezdi
Güle kıymet verilmezdi
Aşık ve maşuk olmasa

Senden aldım bu feryadı
Bu imiş dünyanın tadı
Anılmazdı VEYSEL adı
O sana aşık olmasa.

aşık veyselin şiiridir

Benim sadık yarim kara topraktır şiir çevirisi

Nomuli

iamiko iamiko diçe goek setfito
Mia ladiamiko nerturabi
Tvale vropatito selfito por empto
mia ladiamiko nerturabi

goe durrek seknektito resito
go öno fedelto vidito aut pragmo findito
ker taura vano de turabo adeptito
mia ladiamiko nerturabi

şepo guvite agno guvite lakto guvite
manjo guvite nano guvite ato guvite
kazilese atvate skarse guvite
mia ladiamiko nerturabi

De adem tso temek sojo jelebite
el mi taurega fruto manjumite
ker tako egon zalkiliej kütite
mia ladiamiko nerturabi

kürenon skezito kaziese tazalese
visahon jertito tarnese manese
rekontrumite egon rosese
mia ladiamiko nerturabi

tormentumteme el mi ridirte
tsej lai jeleno kerjisio ple vidite
tso ero guvito kuatra gardenego guvite
mia ladiamiko nerturabi

hevahek vidirous enhevahiro
turabek vidirous endueniro
turabeç mi sekatus gehej resiro
mia ladiamiko nerturabi

elda arus vani de Allah
Adepti por aniri fare de turabo
Ganrozeso segvime de da ilaho
Mia ladiamiko nerturabi

Realeso bahifiraus apera öno nogedo
Allah abedek nora an abedo el Allah
Da ilaha sekra valitemo en turabo
mia ladiamiko nerturabi

entegra nina goseron sekrumire turabo
heloçkremume tedsire vuneddon
Aperime brakon mia vioyn tevdire
mia ladiamiko nerturabi

ker hu min estus tso sekrek vidato
mundek livire amrira öno fako
Tako venire veisel’on pukurek tibire
mia ladiamiko nerturabi

Türkçe

Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sâdık yârim kara topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sâdık yârim kara topraktır

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sâdık yârim kara topraktır

Âdem’den bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yedirdi
Her gün beni tepesinde götürdü
Benim sâdık yârim kara topraktır

Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttım tırnağınan elinen
Yine beni karşıladı gülünen 
Benim sâdık yârim kara topraktır

İşkence yaptıkça bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sadık yârim kara topraktır

Havaya bakarsam hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sâdık yârim kara topraktır

Dileğin varsa iste Allah’tan
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan
Benim sâdık yârim kara topraktır

Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul da Allah’a
Hakkın gizli hazinesi toprakta
Benim sâdık yârim kara topraktır

Bütün kusurumuzu toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sâdık yârim kara topraktır

Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel’i bağrına basar
Benim sâdık yârim kara topraktır

Tanımlık – Artikelo

artikelo yani tanımlık bir ismi belirli bir isim yapar. bu edatımız nomulide tekil isimler için “da” çoğullar için “das” edatıdır. örneklerimize geçelim;

Nomuli Türkçe
Lito Herhangi bir taş
Da lito Belli bir taş
Litto Taşlar
Das litto Belli bazı taşlar

Zulmü alkışlayamam şiiri

Nomuli;

sotemon atlahmanebliro, mastemon nevire mebliro
mavna plaso por besitek desede apobratebliro
önulo mia addek atakteme, ple voiro
-avoira tu!
-keje anestus mia ioneç harjiro.
Tripruçeka asjula de retro kelbeso afkiro;
stile por hoko ahkesek mi morus bediro
Saxe nasjo, mi amegulo por aklikesek;
El mi keje kueiesumita io esti avra tulipo!
Mi aşvakaltetulus, hu diçite mi etezaka şepo?
Şakatire forse, ese çehemek avnire nako!
Sangada öno vundo vidteme burnire aho libero,
Gexon tepsi por manjiro frusto, dopio
Viro ahelgumiri besi iri!, adçireblo helgumiro.
Mastiro, mastatiro, hokon manire geltariro.
Mastema mi miki ese amiro sotematulon
Hazja tua elçehej aneton ço tso?

Türkçe

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 
Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! …
-Boğamazsın ki! 
-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; 
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale; 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale! 
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! 
Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım! 
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu…
İrticâın şu sizin lehçede ma’nâsı bu mu?

şair: mehmet akif ersoy

Doğduğum yer şiiri

TÜRKÇE

Buralardan çok uzakta bir köydü! 
Beyaz, billur bir derecik içinden,
Hıçkırırdı, sevinerek geçerken.
Kenarında vardı birçok söğüdü…

Ben işte bu söğütlerin susmayan
Gölgesinde büyümüştüm. Evimiz
Tenha idi; ne yabancı, ne bir iz…
Bahçemizdi yakındaki o orman.

Bir ses, “sevin! ” derdi gülen rüzgarda,
Sevinçlere yoktu orda nihayet.
Sanılırdı bu ses gümüş dallarda

Görünmeyen bülbüllerin öğüdü! 
Doğduğum yer, doğduğum yer… O cennet
Buralardan çok uzakta bir köydü! ..

NOMULI

Tsehheç vahe farej öno vulaçire
balanka, vlora öno krakena intreç
hihirte, keve besire
bordej arite önvahe saliçono

Hino tso saliçonna affada
şadomej galimto. domos
esuxite; go strana, go öno iso…
gardenosite norejada gex arbaro.

Öno sono “kevi!” diçirte erda ventej
kevessek laite gexehej nekaiote
Mentatirte tso sono argenta tallej

Avdatada filomma advizo
Nasjeho, nasjeho gex kaveno
Tsehhej vahe farej öno vulaçite

şair:ömer seyfettin